تعجب منابع موثق از خبر مهم جواد خیابانی درباره عادل + جزییات

در حالی که جواد خیابانی اعلام کرده بود که اختلاف نظرها حل شده و فردوسی پور با گزارش بازی ها باز می گردد چند رسانه نزدیک به فردوسی پور این صحبت ها را رد کردند.

  1. چهارشنبه ۱۶ مرداد ۹۸ ساعت ۲۲:۵۵ (۴ ماه قبل)
5d4b0711eb701_2019-08-07_21-44
به گزارش فرانگر

پس از تعطیلی برنامه نود مدیران شبکه ورزش به فردوسی پور برای گزارش بازی ها اصرار کردند اما او قبول نکرده است. این اتفاق از لحظه تعطیلی برنامه نود در شبکه سه نیفتاده و بر خلاف صحبت های خیابانی شبکه سه هیچ پیشنهاد رسمی به عادل فردوسی پور برای گزارش فوتبال نداده است. برخی مدیران شبکه سه هم که تمایلی به بردن نامشان نداشتند از بازگشت فردوسی پور به این شبکه بی خبر هستند و تنها به گفتن این جمله بسنده کردند که هیچ پیشنهادی از شبکه سه به عادل فردوسی پور تا این لحظه نشده است.