علت بازگشت مزدک و عادل به تلویزیون

اصلاً شوخی نیست

در روزهایی که تریبون اصلی فوتبال ایران در صداوسیما در مشت محمدحسین میثاقی جوان قرار دارد و دیگر هیچ اثری از عادل فردوسی پور و مزدک میرزایی دیده نمی شود و بزرگان این عرصه در خارج از دید قرار دارند، عملاً ریزش شدیدی متوجه برنامه های تلویزیونی فوتبالی شده است.

  1. پنجشنبه ۱۴ شهریور ۹۸ ساعت ۱۰:۱۵ (۷ ماه قبل)
بازگشت رسمی عادل فردوسی‌پور و مزدک میرزایی به صداوسیما!
به گزارش فرانگر

صداوسیما با علم به این مسئله و با وجود ترتیب دادن هزینه های سرسام آور برای تهیۀ برنامه هایی چون فوتبال برتر، متوجه این ماجرا شده که مخاطبینش به شکل جدی در حوزۀ فوتبال از دست رفته و به ادعای چندین منبع خبری معتبر، در حال تغییر رویکرد خود و باز کردن فضا برای بازگشت مزدک میرزایی و دوباره به میدان بازگشتن عادل فردوسی پور می باشد و این ماجرا در دستور کار شورای سیاست گذاری صداوسیما قرار گرفته است.
همرسانی نوشتار: