عادل محبوب تر از همیشه + عکس

روز گذشته عادل فردوسی پور برای امضای کتابی که ترجمه کرده است در میان مردم و در پردیس سینمایی کوروش حاضر شد.

  1. دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۳:۱۰ (۵ سال،۱ ماه قبل)
تصویر عجیب و ناب از محبوبیت عادل فردوسی‌پور
به گزارش فرانگر

این حرکت فردوسی پور با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد و به حدی رسید که کنترل طرفداران این مجری محبوب به سختی صورت می گرفت.

حضور جمعیت گسترده ای از مردم نشان از محبوبیت فراوان فردوسی پور در میان مردم است. گزارش گر باتجربۀ کشورمان در طول چند هفتۀ گذشته با حاشیه های فراوانی مواجه شده است که حتی این اتفاقات منجر به تعطیلی برنامۀ نود شد. البته تا کنون فردوسی پور به این اتفاقات واکنش نشان نداده و فقط روز گذشته در میان هوادارانش حاضر شد.
همرسانی نوشتار: