هدر دادن آب شیرین در جازموریان کم آب با کاشت هندوانه

ویدئویی از صدها هکتار زمین زیر کشت هندوانه در ‎جازموریان در فضای مجازی منتشر شد که گفته شده بود به دلیل نداشتن خریدار، هندوانه ها روی زمین گندیده اند.