اظهارات طلبه کرجی پس از حمله وحشیانه چند دختر و پسر

نیمه شب پنجشنبه (۲۷ تیرماه) یک طلبه حوزه علمیه امام رضا(ع) توسط چند تن از اراذل و اوباش در میدان خوشنام مشکین دشت مقابل یک بستنی فروشی مورد ضرب وشتم قرار گرفت. «حسن زاده» که با صحنه رفتار های نامتعارف چند پسر و دختر که حالت عادی نداشتند، مواجه شده بود، تلاش کرد با تذکر لسانی آن ها را متوجه اشتباهشان کند.