صحنه تیرخوردن راننده نماینده مردم اصفهان در قلب تهران

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به جزییات تیراندازی شب گذشته در خیابان ولیعصر گفت: تیم های پلیس پیشگیری و آگاهی در تلاش برای شناسایی و بازداشت متهمان این پرونده هستند.