بله پدر عفت مرعشی به خواستگاری هاشمی بدون مشورت با او + عکس و جزییات

زمانی که مادرم با کلی تعریف، جریان خواستگاری را برایم گفت، به علت این که بدون گرفتن نظر من، موافقت کرده بودند، مخالفت کردم؛ با وجود این که از ایشان بدم نمی آمد. آقای هاشمی مرا ندیده بود، ولی من او را دیده بودم. زیاد به منزل ما رفت و آمد داشت؛ از قم که به رفسنجان می آمد، در منزل ما بود، زمان بازگشتن نیز از آن جا می رفت. برای همین بود که پدرم او را زود پسندید. فوری بدون این که موضوع را با من در میان بگذارد، قبول کرد. پدرم در خصوص داماد خیلی سخت گیر بود و هرکس را قبول نداشت. اما عاشق روحانیت بود. من تردید داشتم، علت آن هم همان عدم مشورت با من بود.

  1. یکشنبه ۳ شهریور ۹۸ ساعت ۲۳:۰۰ (۴ سال،۷ ماه قبل)
هاشنی
به گزارش فرانگر

در کتاب «پا به پای سرو» که  به خاطرات عفت مرعشی، همسر مرحوم آیت الله هاشمی اختصاص دارد، روایتی از مراسم خواستگاری آیت الله هاشمی از او درج شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است: «... خواستگار زیاد داشتم؛ هم از فامیل، هم از غریبه. با غیرفامیل، پدرم مخالفت می کرد، تا این که آقای هاشمی از من خواستگاری کرد. بدین صورت در مجلس مهمانی که در منزل پدرشان، اخوان مرعشی دعوت بودند، توسط ایشان از پدرم خواستگاری می شوم. او نیز، چون از اهل علم خیلی خوشش می آمد، اخوان نیز به علت این که سرپرستی آقای هاشمی را در قم به عهده داشتند، تعاریف زیادی نمودند، بدون این که با من و مادرم مشورتی کنند، در همان مجلس قبول کردند.

در آن زمان، در خانواده های ما رسم نبود که عروس و داماد همدیگر را ببینند، یا که با هم حرفی بزنند. اگر پدر، داماد را قبول داشت، با مادر و دختر هماهنگی می شد، می پذیرفتند، اما اگر شک و تردیدی بود، استخاره می کردند.

من آقای هاشمی را دیده بودم، چون یک دوره ماه محرم در علی آباد با پسرعموی شان، آقای شیخ حسین، منبر می رفتند. آن زمان تمام فامیل از هر کجا که به رفسنجان می آمدند، به منزل ما رفت و آمد داشتند. پدرم به اهل علم و روحانیون احترام می گذاشت. آن ها پیش او می آمدند. اخبار حوزه را می دادند، یکی دو روزی در بیرونی منزل که در طبقه دوم دفترخانه قرار داشت، مهمان می شدند و می رفتند. آقای هاشمی هم، چون دیگران به منزل ما مراجعه داشت.

پدرم به اعتبار این که آقای هاشمی، طلبه خیلی خوبی بود، همان جا قبول کرده بود، ضمن این که پدر آقای هاشمی، پسردایی پدرم بود. ایشان فکر نمی کردند که با مخالفت من روبه رو خواهند شد.

زمانی که مادرم با کلی تعریف، جریان خواستگاری را برایم گفت، به علت این که بدون گرفتن نظر من، موافقت کرده بودند، مخالفت کردم؛ با وجود این که از ایشان بدم نمی آمد. آقای هاشمی مرا ندیده بود، ولی من او را دیده بودم. زیاد به منزل ما رفت و آمد داشت؛ از قم که به رفسنجان می آمد، در منزل ما بود، زمان بازگشتن نیز از آن جا می رفت. برای همین بود که پدرم او را زود پسندید. فوری بدون این که موضوع را با من در میان بگذارد، قبول کرد. پدرم در خصوص داماد خیلی سخت گیر بود و هرکس را قبول نداشت. اما عاشق روحانیت بود. من تردید داشتم، علت آن هم همان عدم مشورت با من بود.

پدرم برایش خیلی سخت بود که جواب رد بدهد، مرا مرتبا به استخاره تشویق می کرد. من لجبازی می کردم و جواب نمی دادم. تا این که یک روز مانده به آمدن خانواده داماد، آیت الله آقای اخوان مرعشی، یاالله کنان وارد اندرون منزل ما شدند و از من اجازه استخاره گرفتند. خجالت کشیدم که اجازه ندهم. گفتند که به طبقه زیرزمین می رویم و مشغول استخاره ذات الرقاء می شویم. اگر خوب آمد با صلوات بالا می آییم، اگر بد شد، که دیگر هیچ. این نوع استخاره مدت زمانی طول می کشد و انجام آن آدابی دارد؛ دو رکعت نماز، کلی دعا، صلوات، ذکر. ایشان مشغول استخاره شد. همه منتظر بودند که حالا چه می شود؟ خوب می آید یا بد؟ فردای آن روز، قرار بود خانواده آقای هاشمی برای خواستگاری و تعیین زمان عقد و عروسی، به منزل ما بیایند.

پدرم خیلی ناراحت بود که اگر استخاره بد آمد، چطور به آن ها خبر بدهد؛ البته حرفی نمی زد و مرتبا دعا می خواند. مادرم گاهی حرفی می زد و نصیحتی می کرد. خواهرانم همه منتظر بودند. از همه بدتر خودم بودم که سرنوشت زندگی ام با این استخاره تعیین می شد. از خدا خواستم که هرچه صلاح و مصلحت من است، همان شود.

بعد از ساعتی انتظار، یک مرتبه آیت الله اخوان مرعشی، با صدای صلوات بالا آمدند و معلوم شد که نتیجه استخاره خوب آمده است. چند شب قبل از آن خواب دیده بودم که اول ماه است و چشمم به هلال ماه افتاده؛ مطابق معمول ایستادم و با سه صلوات آن را نو کردم. دیدن آن خواب و خوب آمدن این استخاره را به فال نیک گرفتم، تسلیم رضای پروردگار شدم و موافقت خود را اعلام داشتم.

پدرم خلی خوشحال شد. او آقای هاشمی را خیلی دوست می داشت، ضمن این که مجبور نبود جواب رد بدهد؛ این کار برایش خیلی سخت و سنگین بود. خانواده آقای هاشمی از این جریانات اطلاعی نداشتند؛ اگر خبر داشتند شاید آن ها هم عقب می رفتند. بعد از ازدواج فهمیدم که آقای هاشمی چقدر غرور دارد.

ازدواج ما در پاییز سال ۱۳۳۷ در رفسنجان اتفاق افتاد. در منزل پدرم، به خوبی به رسم آن زمان، با تشریفات آبرومند که با شئونات هر دو خانواده هماهنگ بود، مراسم انجام شد. بعد از عقد و عروسی در خانه پدرم بودیم. مدتی گذشت تا این که به اتفاق مادرم با وسایل زندگی که به اسم جهیزیه مرسوم بود، همراه آشیخ اکبر، به سوی سرنوشت، با ماشین عازم شهر مقدس قم شدیم. دعای خیر پدر، گریه و خداحافظی خواهران، برادران و فامیل بدرقه راه مان بود.»

منبع: پا به پای سرو؛ خاطرات مخاطرات بانو عفت مرعشی، به اهتمام سید علی مرعشی علی آبادای، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ دوم، ۱۳۹۲.
همرسانی نوشتار: