مبادله ناگهانی 20 ایرانی با 5 عراقی لب مرز

ماجرا چه بود؟

محمود عباسی رئیس کمیته انتقال محکومان و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اعلام کرد: ۲۵ تن از محکومان ایرانی و عراقی در مرز ۲ کشور تحویل مقامات ایران و عراق شدند.

  1. پنجشنبه ۹ خرداد ۹۸ ساعت ۲۳:۵۹ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
مبادله ۲۵ محکوم ایرانی و عراقی در مرز مشترک ۲ کشور
به گزارش فرانگر

وی افزود: اتهام محکومان یاد شده اکثراً قاچاق مواد مخدر است که باید ادامه محکومیت خود را در زندان های ایران و عراق بگذرانند؛ از این ۲۵ محکوم مبادله شده ۲۰ تن محکومان ایرانی هستند که به مقامات کشورمان تحویل داده شدند و پنج تن محکومان عراقی هستند که به مقامات اقلیم کردستان عراق تحویل شدند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به زائران و کسانی که در مرز دو کشور آمد و شد می کنند هشدار داد با توجه به قوانین سخت گیرانه دو کشور در زمینه مواد مخدر، مراقب اعمال و رفتار خود باشند و از همراه داشتن مواد مخدر اجتناب کنند چرا که مجازات سنگینی در انتظار آنهاست.
همرسانی نوشتار: