سیمای متفاوت 15 سال پیش بهنوش طباطبایی + عکس

عکس 15 سال قبل بهنوش طباطبایی در اینستاگرام سوژه کاربران شبکه های مجازی شد.

  1. یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۲:۲۵ (۴ سال،۴ ماه قبل)
بهنوش طباطبایی
به گزارش فرانگر

کاربری زیر این عکس نوشت:

پونزده سال قبلت بیشتر شبیه پونزده سال بعدته بهنوش جان!

چهره ها در شبکه های اجتماعی؛ تولد آقا عطاران