جابجایی مین های عملیات بیت المقدس 6 با لاستیک سرقتی + عکس

علی روزبهانی از رزمندگان تخریب چی لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) در خاطره ای روایت می کند: عملیات «بیت المقدس ۶» آغازشده بود.

  1. شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ ساعت ۲۳:۲۰ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
ماجرای جابجایی مین‌های عملیات «بیت المقدس۶» با لاستیک سرقتی!
به گزارش فرانگر

علاوه بر مأموریت باز کردن معبر برای حمله به دشمن، مأموریت مین گذاری برای مقابله با پاتک دشمن رو هم به رزمندگان تخریب لشکر ۱۰ محول شده بود.

با شهید عباس بیات وانت را پر از مین کردیم و به سمت ارتفاع «شیخ محمد» رفتیم. بار ماشین سنگین بود و جاده هم در دید تیر دشمن قرار داشت. گلوله های دشمن در اطراف جاده زمین می خورد. هر چی به خط اول نزدیک تر می شدیم آتش سنگین تر و دقیق تر و دلهره و اضطراب ما بیشتر می شد. فکرش را بکنید که اگر گلوله ای به وانت پر از مین اصابت می کرد چه اتفاقی می فتاد؟! در همین گیر دار وانت پنچر شد.

به شهید بیات گفتم: «حاج عباس لاستیک زاپاس داری لاستیک را عوض کنیم؟» جواب داد: «برو یه لاستیک زاپاس پیدا کن. برو تا من جک می گذارم زیر ماشین زود اومدی.» وقتی می رفتم صدام کرد و گفت: «اگر برگشتی من شهید شده بودم منو حلال کن.» من هم به دنبال لاستیک زاپاس رفتم دور و اطراف را گشتی زدم. از دور یک سنگر دیدم پشت تپه و رفتم سراغش. یک وانت تویوتا مقابل سنگر پارک بود. نزدیک شدم و هرچی صدا زدم کسی جواب نداد. من هم چاره ای نداشتم. چشمم به لاستیک زاپاس پشت بار وانت افتاد. لاستیک را برداشتم.

آمدم برم وجدان درد گرفتم. گفتم لا اقل یک یاداشتی بگذارم که حلال باشه. یک یاداشت نوشتم جلوی در سنگر گذاشتمو نوشتم: «برادر مواظب باش ماشینت لاستیک زاپاس ندارد. ما نیاز داشتیم و بردیم. در ضمن هم خوب نیست آدم اینقدر خوابش سنگین باشه.» لاستیک را غلطاندم تا رسیدم به ماشین خودمان. دیدم شهید بیات در شیب جاده جک را زده زیر ماشین و از بخت بد ما، ماشین از روی جک افتاده. دیگر بد بیاری از این بدتر نمی شد. با این حال تا من را دید خوشحال شد.

پرسید: «لاستیک از کجا آوردی؟» گفتم: «شرحش مفصله بگذار از این جهنم بیرون بریم برات تعریف می کنم.» با هر زحمتی بود ماشین را بلن و لاستیک را عوض کردیم و از مهلکه دور شدیم. جلو که می رفتیم گفت: «حالا بگو لاستیک رو از کجا آوردی.» گفتم: «حاج عباس لاستیک سرقتی است.» از جلوی تپه که رد شدیم با دست به سنگر و اون ماشین که جلوش بود اشاره کردم و گفتم: «اگه زنده موندی برو پسش بده.»
همرسانی نوشتار: