ماحرای ارتباط اعتراضات عراق به ایران در فضای مجازی + عکس

اعتراضات اقتصادی و سیاسی روزهای اخیر بغداد، به گفته کارشناسان با دخالت عناصر آمریکایی و انگلیسی به اغتشاش تبدیل شده است.

  1. پنجشنبه ۱۱ مهر ۹۸ ساعت ۲۲:۱۰ (۴ سال،۸ ماه قبل)
شایعات اعتراضات عراق در فضای مجازی
به گزارش فرانگر

در این میان و در آستانه اربعین حسینی، رسانه های سعودی و لندنی تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا با ایجاد شایعاتی بر آتش این اعتراضات بیافزایند.رسانه های ضدانقلاب نیز با استقبال از این اتفاقات، سعی دارند تا دوباره بین ملت ایران و عراق فاصله بیندازند.یکی ازپرتکرارترین شایعات این عراق که سعی می کند اعتراضات به ایران ربط دهد، این تصویر است: اما بررسی ها نشان می دهد که این تصاویر جعلی است و مربوط به اعتراضات عراقی ها به  پارلمان عراق در سال های گذشته است.در تصویر اصلی آمده: اگر ملت یک زندگی تازه ای می خواهند پس مجلس باید منحل شود** یکی دیگر از تصاویری که عده ای سعی دارند به عنوان اعتراضات اخیر بغداد منتشر کنند، تصویر آتش زدن پرچم ایران در اعتراضات عراق است.اما بررسی ها نشان می دهد که این تصویر مربوط به اعتراضات سال ۲۰۱۸ این کشور است و آن طور که رسانه های ضدانقلاب سعی دارند، ارتباطی به روزهای اخیر ندارد.منبع: فارسشایعات اعتراضات عراق در فضای مجازی

شایعات اعتراضات عراق در فضای مجازی

شایعات اعتراضات عراق در فضای مجازی

شایعات اعتراضات عراق در فضای مجازی

شایعات اعتراضات عراق در فضای مجازی
همرسانی نوشتار: