فاجعه ای که به خیر گذشت

پنهان شدن یک جغد در موتور بوئینگ 737 + عکس

پنهان شدن موجودات زنده داخل موتور هواپیماها فجایع بسیاری را در سال های گذشته به بار آورده که خوشبختانه در این مورد قبل از روشن شدن موتور و پرواز هواپیما این مورد شناسایی شد.

  1. سه شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۰۸:۲۸ (۴ سال،۱۲ ماه قبل)
تصاویر دیدنی از پنهان شدن یک جغد در موتور هواپیما
به گزارش فرانگر

یک جغد در موتور هواپیما بوئینگ ۷۳۷ در فرودگاه استرالیا پنهان شده بود که قبل از حرکت توسط مهندسین پرواز از آن محل بیرون آورده شد.

تصاویر دیدنی از پنهان شدن یک جغد در موتور هواپیما
همرسانی نوشتار: