پدر پرنیا کوچولو با بلندگوی وانت دنبال دخترم می گشتم

پرنیا دختر سه ساله کرجی که مرداد سال قبل در بازار کرج گم شده بود بعد از مدت ها تلاش به آغوش خانوادهاش بازگشت. صحبت های پدر پرنیا را در ادامه می بینید.