هموطن معلول سیل‌زده در حال پر کردن کیسه برای ساخت سیل بند

کلیپی دردناک از یک هموطن معلول سیل زده در خوزستان که در حال پر کردن کیسه از خاک برای ساخت سیل بند است، احساسات کاربران فضای مجازی را بر انگیخت و آن ها را به واکنش وا داشت.