لحظه حمله گله بزرگ ملخ های مهاجم در آسمان ایران

گله‌های بزرگ ملخ مهاجم صحرایی کماکان در ۸ استان کشور حضور دارند و مسئولان سازمان حفظ نباتات و استانداری‌ها در حال مبارزه با این پدیده هستند، اما بر اساس شواهد این بخش از کمبود اعتبارات مالی رنج می‌برد.