بالگرد اختصاصی عروس لاکچری وسط مراسم سقوط کرد

لحظه سقوط بالگرد حامل عروس خانم در برزیل که ظاهرا در این اتفاق، ملخک عقب بالگرد با طناب مربوط به تزئینات آویزان از ساختمان مجاور برخورد کرده و سبب چرخیدن و افتادن بالگرد می‌شود.