لحظه انهدام آرامکو بزرگترین خط لوله نفت عربستان توسط پهبادها

اولین تصاویر از انهدام یکی از بزرگترین پالایشگاههای نفتی ینبع معروف به آرامکو که بزرگترین خط لوله انتقال نفت عربستان را متوقف کرد.