سوال حاشیه ساز از حجت الاسلام قاسمیان روی آنتن زنده تلویزیون

در برنامه ای که به صورت زنده از تلویزیون پخش می شد و در خصوص حوادث اخیر کشورمان از جمله سیل بحث می شد ، بیننده ای از حجت الاسلام قاسمیان پرسید: آیا این عذاب الهی نبوده؟ اگر بوده پس چرا در تهران اتفاقی نیافتاده. پاسخ حجت الاسلام قاسمیان را ببینید و بشنوید.