صمیمی شدن نا متعارف موگرینی با ظریف در نیویورک

موگرینی در حین برگزاری جلسه سوریه در نیویورک در اقدامی جالب وزیر امور خارجه با اسم کوچک صدا زد ، این در حالیست که در امور دیپلماتیک چنین رفتاری هرگز متعارف نیست.