در آغوش گرفتن یک نا محرم توسط وزیر سعودی جلوی چشم همه

انتشار تصاویری از اقدام «عبداللطیف آل الشیخ» وزیر امور اسلامی عربستان سعودی در بوسیدن و در آغوش گرفتن یکی از حجاج زن نیوزیلندی، جنجال گسترده ای در شبکه های اجتماعی به راه انداخت.