عوارض غیرمنتظره تغییر رژیم غذایی بر سلامت افراد

تغییر مکرر و حتی ناگهانی رژیم غذایی باعث بیماری و پیری زودرس می شود.

  1. چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸ ساعت ۱۶:۴۵ (۴ سال،۴ ماه قبل)
رژیم غذایی غنی
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) تحقیقات جدید نشان داد که رژیم غذایی مناسب تأثیر بسیار خوبی بر سلامتی دارد. رژیم غذایی غنی بعد از یک دوره محدودیت رژیمی باعث کاهش امید به زندگی در افراد می شود و تأثیرات منفی بر زندگی آنها می گذارد. تحقیقات دانشگاه شفیلد انگلستان بر روی مگس های میوه ای نشان داد که تغییر رژیم غذایی در آنها حتی باعث می شود که آنها زودتر بمیرند و تخم های کمتری بگذارند. آنها به این موضوع پی بردند که چرا و چگونه یک رژیم غذایی مناسب روند پیری را کاهش می دهد و همچنین شروع بیماریهای که با افزایش سن زیاد می شود را کند می کند. برطبق این تحقیقات، درک و فهم درست از مزایا و معایب انواع مختلف رژیم ها تأثیرات عمیقی بر سلامتی و حفظ آن دارد.