ملیحه صدر از زنده بودن پدرش خبر داد + عکس

مسئول هیئت لبنانی پیگیری رسمی پرونده «امام موسی صدر» در آستانه سالگرد ناپدید شدن صدر و دو همراهش جدید ترین وضعیت را تشریح کرد.

  1. یکشنبه ۱۰ شهریور ۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ (۴ سال،۵ ماه قبل)
مدارک جدیدی که نشان می‌دهد امام موسی صدر زنده است
به گزارش فرانگر

خبرگزاری ملی لبنان در این باره گزارش داد که قاضی حسن الشامی رئیس هیئت پیگیری رسمی پرونده اختفا «امام موسی صدر» در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد طبق اطلاعات جدید که در اختیار داریم ایشان هنوز زنده هستند.

در همین راستا و بعد از اظهارات آقای الشامی درباره زنده بودن امام موسی صدر، خانم ملیحه صدر دختر ایشان نیز در این باره گفت: صحبت های الشامی طبق اطلاعات موثقی است که جدیدا به دست ما رسیده است که نشان می دهد ایشان و دو همراهش زنده هستند.

مدارک جدیدی که نشان می دهد امام موسی صدر زنده است

خانم صدر افزود: امام صدر منتظر اقدام ما است، هیچ کس از وضعیت کنونی راضی نیست، ۴۱ سال از این ماجرا می گذرد اگر ایشان در کنار ما بودند وضع ما اینگونه نمی بود.

همرسانی نوشتار: