عصبانیت ترامپ از دختر اقلیم + عکس

ترامپ که با «بی محلی» از کنار «گرتا تونبرگ» فعال ۱۶ ساله محیط زیستی اهل سوئد گذشت و وی را عصبانی کرد، در توئیتی با طعنه نوشت: به نظر می رسد این دختر جوان بسیار خوشحال است و منتظر آینده ای روشن و شگفت انگیز است.

  1. چهارشنبه ۳ مهر ۹۸ ساعت ۲۰:۲۵ (۴ سال،۹ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

این در حالی است که دختر اقلیم در پنل محیط زیستی سازمان ملل سخنانی علیه رهبران جهان از جمله ترامپ که به محیط زیست توجه نمی کنند، بیان کرد و ترامپ بدین صورت جوابش را داد.

همرسانی نوشتار: