تغییر لحن ملانیا ترامپ سوژه شد

صحبت کردن ملانیا ترامپ در مقایسه با زمان شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ کنترل شده تر گردیده است

  1. چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹ ساعت ۱۳:۳۶ (۴ سال،۳ ماه قبل)
ملانیا ترامپ
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) ملانیا ترامپ همسر چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، هنگام مراسم تحلیف رئیس جمهوری، بانوی اول ایالات متحده شد. یک گفتارشناس نشان داد که لحن و نحوه صحبت کردن ملانیا ترامپ پس از تبدیل شدن به بانوی اول ایالات متحده تغییر کرده است. وقتی که ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا شد، شروع به سخنرانی در جمع نمود. بانوی اول در سه سال گذشته بارها و بارها درباره این کمپین بهترین باش صحبت کرده است. به نظر می رسد که هنگام انجام این کار، صدای او در مقایسه با زمان شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تفاوت های زیادی پیدا کرده است. نحوه صحبت کردن ملانیا ترامپ کنترل شده تر گردیده است. به نظر می رسد که ملانیا در چند سال گذشته برای بهبود بخشیدن به توانایی صحبت کردنش تمرینات فراوانی را انجام داده است.