تصاویر روستایی ترسناک در تهران + عکس ها

تنها چند کیلومتر دور تر از مرکز پایتخت، روستای شگفت انگیزی قرار دارد که دیدنی ترین تابلوی سنگتراشی طبیعت به شمار می رود.

  1. چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ ساعت ۲۱:۱۰ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
روستایی سنگی در تهران! +تصاویر
به گزارش فرانگر

روستایی که در گوشه و کنار آن هنرنمایی طبیعت در فرسایش سنگ ها و خلق مجسمه های بادساخته به چشم می خورد. روستای کوچک و سرسبزی به نام وردیج، از توابع بخش کن و سولقان تهران که چند سالی است جزء منطقه ۲۲ شهری تهران شده است.

روستایی سنگی در تهران! +تصاویر

روستایی سنگی در تهران! +تصاویر

روستایی سنگی در تهران! +تصاویر

روستایی سنگی در تهران! +تصاویر

روستایی سنگی در تهران! +تصاویر

روستایی سنگی در تهران! +تصاویر

روستایی سنگی در تهران! +تصاویر

روستایی سنگی در تهران! +تصاویر
همرسانی نوشتار: