تاثیر فوق العاده طبیعت گردی بر روی رفتار کودکان + جزئیات

حضور کودکان در مدرسه، فضای باز و در طبیعت باعث بروز رفتارهای بهتر و شایسته تر کودکان می شود

  1. شنبه ۱۷ اسفند ۹۸ ساعت ۰۷:۰۰ (۴ سال،۴ ماه قبل)
آشتی با طبیعت
به گزارش فرانگر

(تیم ترجمه) مانوس کردن کودکان با طبیعت، آنها را حساس تر و شادتر می کند. بر اساس تحقیقات جدید، طبیعت و فضای باز سیستم ایمنی بدن کودکان را افزایش می دهد و باعث احساس شادی و رضایت در آنها می شود و حتی بعدها باعث تحمل بیشتر آنها در برابر مشکلات زندگی می شود. قطع این رابطه باعث بیماری و اختلال در کودکان می شود. در این فرآیند نقش والدین و معلمان بسیار مهم است. تحقیقات انجام شده در بین 296 کودک 9 تا 12 سال در شمال غربی مکزیک نشان می دهد که وقتی این کودکان در مدرسه در فضای باز و در طبیعت بودند رفتارهای بهتر و شایسته تری از خود نشان می دادند. این امر باعث شد که آنها بطری های خالی را برای بازیافت جمع کنند و در طبیعت رها نکنند و با گیاهان مهربان باشند. به هرحال هرچه رابطه کودکان با محیط پیرامون و طبیعت بیشتر و عمیقتر باشد، هم کودکان شادتری خواهیم داشت و هم طبیعت بهتر و پاکیزه تری.