متن کنایه آمیز آزاده نامداری به مخاطب خاص + عکس

  1. پنجشنبه ۲۸ شهریور ۹۸ ساعت ۲۱:۴۰ (۴ سال،۵ ماه قبل)
متن کنایه آمیز و جنجالی آزاده نامداری
به گزارش فرانگر

آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت:

به عهدمان وفا کنیم.
امروز اگر خیلی از هم نسلان من کنار کشیده اند، مهاجرت کرده اند، تنهایند، درد دارند اما ساکتند برای این است که «تو» به عهدت وفا نکردی، تو که باورهایمان را به حرفهایت گره زده بودیم.
پ.ن.۱تو را هرطور دوست دارید تفسیر کنید.
پ.ن۲.می دانم حال عمومی دلگیر است.

AndroidOnlineNewsImage+(1)