نخستین اقدام آمریکا علیه 6 سردار ایرانی سپاه + اسامی

پس از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فدرال رجیستر (روزنامه رسمی دولت فدرال آمریکا) به عنوان یک گروه تروریستی، اینستاگرام نخستین مکانی بود که بر علیه سپاه اعلان جنگ کرد.

  1. سه شنبه ۲۷ فروردین ۹۸ ساعت ۱۷:۰۲ (۲ سال،۹ ماه قبل)
به گزارش فرانگر
لیست اسامی صفحاتی که تاکنون توسط اینستاگرام بسته شده است به شرح زیر است:
سردار سرلشکر عزیز جعفری
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی
سردار سرلشکر محمدحسین باقری
صفحه هواداران سرلشکر محسن رضایی
سردار محمد پاکپور
سردار موسی کمالی
همچنین تعداد صفحات دیگری که با نام سپاه پاسداران و سپاه قدس در اینستاگرام فعالیت می کردند بسته شده اند.همرسانی نوشتار: