فروش فوری پورش در تهران + عکس فتوطنز

  1. دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ ساعت ۲۰:۰۵ (۴ سال،۱۲ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

بذل و بخشش حسین هدایتی به بازیکنان پرسپولیس و مطرح شدن لزوم پس دادن این هدایا پس از باز شدن پرونده او در دادگاه، سوژه طنز بخش «دیوال» در شهرونگ شد.