عاقبت کشیدن سیگار الکترونیکی + عکس

  1. سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ ساعت ۲۰:۲۵ (۴ سال،۵ ماه قبل)
5259320
به گزارش فرانگر

ثبت اولین مورد مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار الکترونیکی از سوی مقامات بهداشتی آمریکا، سوژه کارتونی از جف کوتربا در سایت کگل شد.
همرسانی نوشتار: