اقدام غیرمنتظره مجید جوهری در کانادا سوژه شد + عکس

نماینده پارلمان، مجید جوهری تصمیم گرفت برای همدردی با بی خانمان ها شب را در خیابان بخوابد.

  1. یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷ ساعت ۱۹:۲۵ (۵ سال،۱ ماه قبل)
 اقدام او در کانادا جنجالی شد +عکس
به گزارش فرانگر

مجید جوهری نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا امشب در خیابان می خوابد. مجید جوهری، نماینده پارلمان ریچموندهیل از حزب لیبرال در مجلس نمایندگان کانادا امشب را همراه با گروهی از دانش آموزان در خیابان می خوابند تا با افراد بی خانمان اظهار همدردی کنند.

او دیروز در جلسه پارلمان درباره ی کمک به بی خانمان ها و افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان کامیونیتی نسبت به شرایط زندگی بی خانمان ها صحبت کرد.

سازمان خیریه Mosaic Interfaith اخیرا موفق شد ۴۳ هزار دلار برای کمک به افراد بی خانمان جمع آوری کند. این سازمان برنامه ای برای دانش آموزان مدرسه TMS در نظر گرفته تا آنها یک شب را مثل بی خانمان ها سپری کنند و از زندگی این افراد به درک بهتری برسند.

مجید جوهری گفته است که برای پنجمین سال متوالی امشب در برنامه ی ۳۶۰°kids شرکت می کند تا در کنار نوجوانان و جوانان شب را در خیابان مثل بی خانمان ها سپری کند.