لحظه تماس اونور آبی ها با علیفر برای مهاجرت + عکس

  1. پنجشنبه ۲۸ شهریور ۹۸ ساعت ۰۰:۰۵ (۴ سال،۵ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

سرهنگ علیفر در تازه ترین مصاحبه خود گفته از آن طرف آب پیشنهاد همکاری دارد و شاید برود؛ ادعایی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبرورزشی شده است

پیشنهاد اونور آبی علیفر
همرسانی نوشتار: