می دانستید سوگل قلاتیان ناشنوا نیست؟ + عکس ها

سوگل قلاتیان بازیگری است که نقش آسیه در سریال «شرایط خاص» را زنده کرد و این روز ها هرجا نامی از او برده می شود، همه با تعجب به هم می گویند: می دانستی در واقعیت ناشنوا نیست؟

  1. دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۰:۲۵ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
سوگل قلاتیان؛ بازیگری که در نقش ناشنوا در «شرایط خاص» درخشید
به گزارش فرانگر

آسیه دختری موفق، با اعتماد به نفس و باهوش است که یک تفاوت با دختران هم سن و سالش دارد؛ او ناشنواست. 

سوگل قلاتیان؛ بازیگری که در نقش ناشنوا در «شرایط خاص» درخشید

چند هفته ای تماشاگر ماجرای عشق و پافشاری منوچهر با بازی بهرام افشاری برای رسیدن به آسیه در سریال «شرایط خاص» بودیم؛ مجموعه ای تلویزیونی که وحید امیرخانی در ژانر کمدی برای شبکه ۳ ساخت.

سوگل قلاتیان؛ بازیگری که در نقش ناشنوا در «شرایط خاص» درخشید

سوگل قلاتیان همان بازیگری است که نقش آسیه را زنده کرد و این روز ها هرجا نامی از او برده می شود، همه با تعجب به هم می گویند: می دانستی در واقعیت ناشنوا نیست؟ 

سوگل قلاتیان؛ بازیگری که در نقش ناشنوا در «شرایط خاص» درخشید

این یعنی وسواس ها و تلاش قلاتیان به نتیجه رسیده و او به خوبی توانسته نقش آسیه را باورپذیر از آب دربیاورد. 

سوگل قلاتیان؛ بازیگری که در نقش ناشنوا در «شرایط خاص» درخشید

سوگل قلاتیان؛ بازیگری که در نقش ناشنوا در «شرایط خاص» درخشید