دریا مرادی عروس فاطمه گودرزی شد + عکس

  1. شنبه ۱۹ مرداد ۹۸ ساعت ۲۲:۰۰ (۳ ماه،۴ هفته قبل)
دریا مرادی دشت
به گزارش فرانگر

تصویری از مراسم ازدواج پویا گنجی، پسر فاطمه گودرزی با دریا مرادی دشت را مشاهده می کنید.