عروس شدن فرزند مقام بلند پایه ایران در سن 10 سالگی + عکس

تاج‌السلطنه یکی از دختران ناصرالدین شاه قاجار است. تاج‌السلطنه در هفت سالگی به مکتب رفت. علاوه بر تسلط بر زبان فارسی، عربی و فرانسه را نیز به خوبی آموخت.

  1. شنبه ۸ تیر ۹۸ ساعت ۱۱:۳۰ (۴ سال،۹ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

تاج‌السلطنه در ده سالگی ازدواج ناموفقی با حسن خان سردار شجاع، پسر شجاع‌السلطنه داشت و دخترانش از او گرفته شدند و نزد پدر و نامادری ماندند. تصویری از تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه در روز نامزدی اش را مشاهده می کنید.

دختر ناصرالدین شاه در روز نامزدی اش /  عکس
همرسانی نوشتار: