معدن آمل فروریخت

یک کشته اعلام شد

ریزش و آوار سبب مرگ یک کارگر معدن در شهرستان آمل شد.

  1. شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ ساعت ۲۲:۵۰ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران با بیان اینکه ریزش آوار در یک معدن حادثه آفرید افزود: در این حادثه یک نفر جان باخت.
همرسانی نوشتار: