تصویر مرموز تعداد زیادی لاشه پرنده وسط جاده ماکو بازرگان + عکس

تصویری تاثربرانگیز از تلف شدن تعداد زیادی پرنده در جاده ماکو - بازرگان به دلایل نامعلوم را مشاهده می کنید.

  1. چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸ ساعت ۰۸:۴۰ (۵ سال،۲ ماه قبل)
تلف‌شدن تعداد زیادی پرنده در جاده ماکو +عکس
به گزارش فرانگر

تصویری تاثربرانگیز از تلف شدن تعداد زیادی پرنده در جاده ماکو - بازرگان به دلایل نامعلوم را مشاهده می کنید.