تیر از کمان رها شد

گوشی موبایل نگذاشت قلب مرد فراری سوراخ شود + عکس

تلفن های همراه نه تنها زندگی ما را ساده تر و راحت تر کرده اند بلکه سرگرمی خوبی برای اوقات بیکاری هم شده اند اما اینبار یک حادثه باعث شد تا تکنولوژی پیشرفته امروزی که گاهی باعث مرگ و اتفاقات تلخ می شود، جان صاحب خود را نجات دهد.

  1. سه شنبه ۶ فروردین ۹۸ ساعت ۱۰:۱۵ (۵ سال قبل)
گوشی موبایلی که سپر بلای صاحب خود شد+تصویر
به گزارش فرانگر

ماجرا از آن جا شروع شد که قهرمان حادثه که در حومه شهر زندگی می کند با دشمن قدیمی خود در خیابان روبرو شد.ظاهر فرد مقابل دل پری داشته و با تیر و کمان حمله می کند.

گوشی موبایلی که سپر بلای صاحب خود شد+تصویر//////دپویی عید

قهرمان ماجرا که فکر نمی کرد مورد شلیک واقع شود گوشی همراه خود را برداشت تا از صحنه فیلم بگیرد.که در آن لحظه کماندار تیر را رها و تیر به گوشی موبایل اصابت کرد.  در همان لحظه گوشی سپر بلا شد و برخلاف همیشه که باعث مرگ و صدمه می شود اینبار جان صاحب خود را نجات داد.

مرد کماندار در حال حاضر دستگیر شد و منتظر محاکمه است.
همرسانی نوشتار: