هندوستان در ایران + عکس ها

  1. جمعه ۱۰ خرداد ۹۸ ساعت ۲۳:۰۵ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر
به گزارش فرانگر

«طارم» یکی از شهرستان های استان زنجان به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا به هندوستان ایران معروف است و همه ساله در فصول بهار و تابستان گردشگران فراوانی را جذب می کند.

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر

شهری که به هندوستان ایران معروف است + تصاویر
همرسانی نوشتار: