بیرون کشیدن شبانه بونکری که سفارت روسیه در ایران را به هم ریخت

قطعات بونکر حاوی بتن که روز جمعه در برخورد با دیوار باغ سفارت روسیه در خیابان الهیه تهران دچار سانحه شده بود در نخستین ساعات بامداد شنبه طی عملیات آتش نشانی تهران از این باغ خارج شد.