سیستم عجیب فرشینگ یک شاطر نانوایی برای فرار از گرما

یکی از سخت ترین شغل ها به ویژه در فصل تابستان، شاطر نانوایی بودن است. گرمای داغ تنور آن هم در هوایی گرم بسیار اذیت کننده است و هر کسی نمی تواند در این شرایط دوام بیاورد.