روحانی به رئیس جمهور سابق آمریکا درباره ترامپ چه گفت

رئیس جمهوری عصر دیروز در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی گفت: جنگ امریکا با دولت ایران نیست بلکه جنگ امریکا با یک ملت بزرگ و  ۸۲ میلیون نفر است.