ویراژ فخر فروش ها در تهران

شاید با دیدن ویدئویی که در فضای مجازی بسیار بازنشر شد در نگاه اول گمان کنید، ثروتمندان یکی از کشورهای حاشیه خلیج با هم قرار گذاشتند که دقایقی با خودروهای شان ویراژ دهند اما با دیدن پلاک های خودرو متوجه می شوید در همین خیابان های تهران است.