فرمانداری که در یک روز 3 بار از مردم کتک خورد

بخشی از صحبت های وزیر کشور در شبکه خبر سوژه کاربران فضای مجازی شد. وزیر کشور در برنامه شبکه خبر گفت: «فرماندار گُمیشان به من گفت که در یک روز سه بار از مردم کُتک خورده است؛ می گفت مردم ناراحتند و حق دارند و من ایستادم تا من را بزنند.