معجزه کودک 6 ساله و مامور اورژانس مهربان ایران را تکان داد

دیروز فیلمی منتشر شد که خیلی ها را متأثر کرد و خیلی ها را شگفت زده. فیلمی از تماس کودکی ۶ ساله با اورژانس اصفهان و گفت و گویش با مأمور اورژانس برای توضیح حال بد مادرش و درخواست کمک برای نجات او.