احمدی نژاد آخرین بار در سال 98 اینجا دیده شد

محمود احمدی نژاد و جمع اندک یاران باقی مانده در حلقه او، پس از پایان دوره پر فراز و نشیب دولت داری شان بار ها و بار ها حاشیه ساز شده اند. اکنون دو یار نزدیک او، یعنی «اسفندیار رحیم مشایی» و «حمید بقایی» ماه هاست به دلیل ارتکاب برخی جرایم زندانی شده اند و خبر بازداشت رئیس دولت های نهم و دهم نیز طی سال های اخیر چندین و چند بار در رسانه های مختلف داخلی و خارجی منعکس شده، اما هر بار این خبر نادرست از آب درآمده است.