لحظه کتک زدن وحشیانه دختر 14 ساله

این تصاویر لحظاتی را نشان می دهد که سر یک دختر نوجوان 14 ساله مانند یک توپ فوتبال مورد اصابت وحشیانه یک دختر عصبانی قرار می گیرد. این اتفاق در وین فیلد، واقع در یورکشایر غربی انگلستان رخ داده است.