روسری برداشتن زورکی بیرون سفارت ایران در سوئد

همزمان با سفر روز گذشته محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان به استکهلم برای دیدار و رایزنی با مقامات سوئد، برخی منافقین، حوالی سفارت کشورمان در استکهلم دست به تجمع زدند.