نود پلاس با اجرای میثاقی روی آنتن شبکه 3

شنیده ها حاکی است محمدحسین میثاقی با «نودپلاس» که گفته می شود برنامه ای مشابه با نود و فوتبال۱۲۰ است، همزمان با شروع لیگ برتر به روی آنتن شبکه سه می رود.