تصاویر لو رفته از سلمانی مختلط با مشتریان دختر در تهران

رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه با تاکید بر برخورد جدی با واحدهای صنفی که آرایشگران مرد اقدام به اصلاح موی مشتریان زن کنند گفت: متاسفانه اغلب تخلفات این چنینی در آرایشگاه های آپارتمانی که به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند انجام می شود.